Toyota Tsusho International Student Scholarship (JEES Sponsor-Crowned Scholarship) (Khoa(3rd year), Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Toyota Tsusho International Student Scholarship (JEES Sponsor-Crowned Scholar...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Toyota Tsusho International Student Scholarship (JEES Sponsor-Crowned Scholarship)

Toyota Tsusho International Student Scholarship (JEES Sponsor-Crowned Scholarship)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 18 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Japan Educational Exchanges and Services
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa(3rd year), Thạc sỹ, Tiến sỹ
Quốc tịch
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về trường học Designated schools (Contact the school)
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Major in Japan: Social Science, Humanities, Natural Science, Engineering
Số tiền học bổng (Yên) 100,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 2 years
Số lượng tuyển sinh (dự định) 15程度 (about 15)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 15
Thời gian tuyển mộ Around October to November
Thời hạn tuyển mộ Tháng 11

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học