JEES Scholarship for the Promotion of Japanese Language Learning (JLPT) (Japan Educational Exchanges and Services Scholarship) (Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

JEES Scholarship for the Promotion of Japanese Language Learning (JLPT) (Japa...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > JEES Scholarship for the Promotion of Japanese Language Learning (JLPT) (Japan Educational Exchanges and Services Scholarship)

JEES Scholarship for the Promotion of Japanese Language Learning (JLPT) (Japan Educational Exchanges and Services Scholarship)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 24 tháng 04 năm 2018

Tổ chức cấp học bổng Japan Educational Exchanges and Services (JESS)
Năm được cấp học bổng 2018-2019
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ
Tư cách lưu trú College Student
Hạn chế nhận học bổng kép You cann get other scholarships up to 60,000 yen for a month.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Successful candidates of JLPT conducted in Japan in 2017 (N1 level)
Số tiền học bổng (Yên) 50,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 2 years
Số lượng tuyển sinh (dự định) 50程度 (about 50)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 70/115
Thời gian tuyển mộ March to May
Thời hạn tuyển mộ Tháng 5

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học