YKK Leader 21 (Yoshida Scholarship Foundation) (Thạc sỹ(1st year), Tiến sỹ(1st year)) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

YKK Leader 21 (Yoshida Scholarship Foundation) (Thạc sỹ(1st year), Tiến sỹ(1...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > YKK Leader 21 (Yoshida Scholarship Foundation)

YKK Leader 21 (Yoshida Scholarship Foundation)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 05 tháng 10 năm 2023

Tổ chức cấp học bổng Yoshida Scholarship Foundation
Năm được cấp học bổng 2023-2024
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Ngoài Nhật Bản
Khóa đào tạo Thạc sỹ(1st year), Tiến sỹ(1st year)
Quốc tịch ASEAN, India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Mongolia, West Asia, Central Asia, Africa
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về trường học The University of Tokyo, Tokyo Institute of Technology, Keio University, Waseda University, Kyoto University, Doshisha University, Kwansei Gakuin University, Nagoya University, Osaka University, Kyushu University
Giới hạn tuổi tác Master's program: less than 30, Doctoral program: less than 35
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get other scholarship.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Recommendation of designated schools in Japan required
Examination result before arriving in Japan required
Major in Japan: Natural Science or Engineering
Số tiền học bổng (Yên) 200,000 yen for a month
Khoản được cấp khác Tuition max 2,500,000 yen, Travel Fee, Spouse Allowance 20,000 yen for a month.
Thời gian được cấp (năm) Master's program: 2 years or less, Doctoral program: 3 years or less
Số lượng tuyển sinh (dự định) 若干名 (a few)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 3
Thời gian tuyển mộ Please contact the designated schools in Japan

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học