Miki Takeo Kokusaiikuei Kikin Scholarship (Trường cao đẳng, Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Miki Takeo Kokusaiikuei Kikin Scholarship (Trường cao đẳng, Đại học ngắn hạn,...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Miki Takeo Kokusaiikuei Kikin Scholarship

Miki Takeo Kokusaiikuei Kikin Scholarship

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 19 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Miki Takeo Kokusaiikuei Kikin
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Trường cao đẳng, Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về nơi thường trú Tokushima Prefecture
Địa chỉ của trường học Tokushima
Chỉ định về khu vực trường học Tokushima Prefecture
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other scholarships.
Số tiền học bổng (Yên) 300,000 yen for a year
Thời gian được cấp (năm) 1 year
Số lượng tuyển sinh (dự định) 1-4
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 5/17
Thời gian tuyển mộ April 1 to Early May
Thời hạn tuyển mộ Tháng 5

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học