Fukuoka City Rainbow Scholarship (Fukuoka City International Foundation) (Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Fukuoka City Rainbow Scholarship (Fukuoka City International Foundation) (Đại...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Fukuoka City Rainbow Scholarship (Fukuoka City International Foundation)

Fukuoka City Rainbow Scholarship (Fukuoka City International Foundation)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 12 tháng 04 năm 2018

Tổ chức cấp học bổng Fukuoka City International Foundation
Năm được cấp học bổng 2018-2019
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ
Tư cách lưu trú College Student
Địa chỉ của trường học Fukuoka
Chỉ định về khu vực trường học Fukuoka Metropolitan Area
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Students who can interact with citizens in Fukuoka
Số tiền học bổng (Yên) 20,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 1 year as the principle
Số lượng tuyển sinh (dự định) 未定 (not decided)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 92/97
Thời gian tuyển mộ Mid April to Mid May
Thời hạn tuyển mộ Tháng 5

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học