Mitsubishi Corporation International Scholarship (JEES Sponsor-Crowned Scholarship) (Khoa(3rd year, 4th year), Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Mitsubishi Corporation International Scholarship (JEES Sponsor-Crowned Schola...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Mitsubishi Corporation International Scholarship (JEES Sponsor-Crowned Scholarship)

Mitsubishi Corporation International Scholarship (JEES Sponsor-Crowned Scholarship)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 18 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Japan Educational Exchanges and Services (JEES)
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa(3rd year, 4th year), Thạc sỹ, Tiến sỹ
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về trường học Designated schools (Contact the school)
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Số tiền học bổng (Yên) Undergraduate: 100,000 yen for a month, Graduate: 150,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) Minimum number of years remaining in the official course period
Số lượng tuyển sinh (dự định) 50程度 (about 50)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 52
Thời gian tuyển mộ November to January
Thời hạn tuyển mộ Tháng 1

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học