Mitsubishi Corporation International Scholarship (JEES Sponsor-Crowned Scholarship) (Khoa(3rd year and 4th year (5th year and 6th year in cases of 6 years system)), Thạc sỹ, Tiến sỹ, Các mục khác(Professional Degree Program)) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Mitsubishi Corporation International Scholarship (JEES Sponsor-Crowned Schola...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Mitsubishi Corporation International Scholarship (JEES Sponsor-Crowned Scholarship)

Mitsubishi Corporation International Scholarship (JEES Sponsor-Crowned Scholarship)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 26 tháng 09 năm 2023

Tổ chức cấp học bổng Japan Educational Exchanges and Services (JEES)
Năm được cấp học bổng 2023-2024
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa(3rd year and 4th year (5th year and 6th year in cases of 6 years system)), Thạc sỹ, Tiến sỹ, Các mục khác(Professional Degree Program)
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về trường học Designated schools (Inquiry to your school)
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Số tiền học bổng (Yên) Undergraduate: 120,000 yen for a month, Graduate: 150,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) Minimum number of years remaining in the official course period
Số lượng tuyển sinh (dự định) 25程度 (about 25)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 62
Thời gian tuyển mộ November to March
Thời hạn tuyển mộ Tháng 3

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học