Biwa Lake Scholarship for Foreign Students (Shiga Intercultural Association for Globalization) (Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh, Học dự thính) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Biwa Lake Scholarship for Foreign Students (Shiga Intercultural Association f...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Biwa Lake Scholarship for Foreign Students (Shiga Intercultural Association for Globalization)

Biwa Lake Scholarship for Foreign Students (Shiga Intercultural Association for Globalization)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 21 tháng 05 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Shiga Intercultural Association for Globalization
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh, Học dự thính
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về nơi thường trú Shiga Prefecture
Địa chỉ của trường học Shiga
Chỉ định về khu vực trường học Shiga Prefecture
Hạn chế nhận học bổng kép You can get another scholarship (up to 20,000 for a month).
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Privately financed students in Shiga pref.
Số tiền học bổng (Yên) 20,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 1 year
Số lượng tuyển sinh (dự định) 未定 (not decided yet)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 10/22
Thời gian tuyển mộ May to June
Thời hạn tuyển mộ Tháng 6

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học