Rotary Yoneyama Memorial Foundation Scholarship (Trường chuyên môn(Courses to earn the degree of Advanced diploma (Koudo Senmonshi)), Trường cao đẳng(1st and 2nd year students in an advanced course), Đại học ngắn hạn, Khoa(3rd to 4th year (5th to 6th year for Medical, Dental, and Veterinarian courses)), Thạc sỹ(1st to 2nd year), Tiến sỹ(2nd to 3rd year (3rd to 4th year for Medical, Dental, and Veterinarian courses)), Các mục khác) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Rotary Yoneyama Memorial Foundation Scholarship (Trường chuyên môn(Courses to...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Rotary Yoneyama Memorial Foundation Scholarship

Rotary Yoneyama Memorial Foundation Scholarship

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 19 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Rotary Yoneyama Memorial Foundation
Mã bưu điện 105-0011
Địa chỉ 3F Kokuryu-Shibakoen-bldg., 2-6-15 Shiba Koen, Minato-ward, Tokyo
Điện thoại 03-3434-8681
Fax 03-3578-8281
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Trường chuyên môn(Courses to earn the degree of Advanced diploma (Koudo Senmonshi)), Trường cao đẳng(1st and 2nd year students in an advanced course), Đại học ngắn hạn, Khoa(3rd to 4th year (5th to 6th year for Medical, Dental, and Veterinarian courses)), Thạc sỹ(1st to 2nd year), Tiến sỹ(2nd to 3rd year (3rd to 4th year for Medical, Dental, and Veterinarian courses)), Các mục khác
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về trường học The designated schools for the next year are announced at every Early August on the website.
Giới hạn tuổi tác Undergraduate and Graduate: Less than 45 at the commencement of payment, Others: Less than 40 at the commencement of payment
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Số tiền học bổng (Yên) Undergraduates, College of technology, Specialized training school: 100,000 yen for a month, Graduate students:140,000 yen for a month, Others: 70,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 1 or 2 years
Số lượng tuyển sinh (dự định) 約600 (about 600)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 599/1,402
Thời gian tuyển mộ Early August to October 15
Thời hạn tuyển mộ Tháng 10

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học