Rotary Yoneyama Memorial Foundation Scholarship (Trường chuyên môn, Trường cao đẳng, Đại học ngắn hạn, Khoa(3rd to 4th year (5th to 6th year for Medical, Dental, and Veterinarian courses)), Thạc sỹ(1st to 2nd year), Tiến sỹ(2nd to 3rd year (3rd to 4th year for Medical, Dental, and Veterinarian courses)), Các mục khác) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Rotary Yoneyama Memorial Foundation Scholarship (Trường chuyên môn, Trường ca...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Rotary Yoneyama Memorial Foundation Scholarship

Rotary Yoneyama Memorial Foundation Scholarship

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 30 tháng 10 năm 2019

Tổ chức cấp học bổng Rotary Yoneyama Memorial Foundation
Năm được cấp học bổng 2019-2020
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Trường chuyên môn, Trường cao đẳng, Đại học ngắn hạn, Khoa(3rd to 4th year (5th to 6th year for Medical, Dental, and Veterinarian courses)), Thạc sỹ(1st to 2nd year), Tiến sỹ(2nd to 3rd year (3rd to 4th year for Medical, Dental, and Veterinarian courses)), Các mục khác
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về trường học The designated schools for the next year are announced at every Mid August on the website.
Giới hạn tuổi tác Undergraduate and Graduate: Less than 45 at the commencement of payment, Others: Less than 40 at the commencement of payment
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Số tiền học bổng (Yên) Undergraduates:100,000 yen for a month, Graduate students:140,000 yen for a month, Others: 70,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 1 or 2 years
Số lượng tuyển sinh (dự định) 約600 (about 600)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 572/1,355
Thời gian tuyển mộ Early August to October 15
Thời hạn tuyển mộ Tháng 10

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học