Reservation Program for Monbukagakusho Honors Scholarship for Privately Financed International Students (For examinees who achieve a superior score on the EJU) (Japan Student Service Organization (JASSO)) (Trường chuyên môn, Trường cao đẳng(3rd year to 5th year), Đại học ngắn hạn, Khoa) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Reservation Program for Monbukagakusho Honors Scholarship for Privately Finan...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Reservation Program for Monbukagakusho Honors Scholarship for Privately Financed International Students (For examinees who achieve a superior score on the EJU) (Japan Student Service Organization (JASSO))

Reservation Program for Monbukagakusho Honors Scholarship for Privately Financed International Students (For examinees who achieve a superior score on the EJU) (Japan Student Service Organization (JASSO))

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 20 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng Japan Student Service Organization (JASSO)
Mã bưu điện 135-8630
Địa chỉ 2-2-1 Oume, Koto-ku, Tokyo
Địa chỉ liên hệ International Scholarship Division
Điện thoại 03-5520-6030
Fax 03-5520-6031
Năm được cấp học bổng 2021-2022
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển trực tiếp tới tổ chức cấp học bổng
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Ngoài Nhật Bản
Khóa đào tạo Trường chuyên môn, Trường cao đẳng(3rd year to 5th year), Đại học ngắn hạn, Khoa
Tư cách lưu trú College Student
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other scholarships.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Applicants must take the EJU and enroll as regular students in a university, a junior college, college of technology or a professional training college in Japan during the specified period
Privately financed students who fulfill the eligibility / condition for applying for and receiving Honors Scholarship
"Grantees" above is including the number of reservation in Japan.
For details, please see P.5 of the following.
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/by-style/pamphlet/
Số tiền học bổng (Yên) 48,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 6 months or 1 year
Số lượng tuyển sinh (dự định) 1,500(予定) (plan)
Thời gian tuyển mộ Conforming to the application period of the EJU

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học