Scholarship (Hashiya Scholarship Foundation) (Trường chuyên môn, Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Scholarship (Hashiya Scholarship Foundation) (Trường chuyên môn, Đại học ngắn...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Scholarship (Hashiya Scholarship Foundation)

Scholarship (Hashiya Scholarship Foundation)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 29 tháng 10 năm 2019

Tổ chức cấp học bổng Hashiya Scholarship Foundation
Năm được cấp học bổng 2019-2020
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Trường chuyên môn, Đại học ngắn hạn, Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Nghiên cứu sinh
Quốc tịch Indonesia
Tư cách lưu trú College student
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get other scholarship.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Specialized training colleges must have specialist courses of 1 year at least.
School recommendation required
Số tiền học bổng (Yên) 100,000 for a month
Thời gian được cấp (năm) Minimum years required for graduation/completion
Số lượng tuyển sinh (dự định) 若干名 (a few)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 10/31
Thời gian tuyển mộ February 15 to April 15
Thời hạn tuyển mộ Tháng 4

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học