Jinnai International Student Scholarship (JEES Sponsor-Crowned Scholarship) (Thạc sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Jinnai International Student Scholarship (JEES Sponsor-Crowned Scholarship) ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Jinnai International Student Scholarship (JEES Sponsor-Crowned Scholarship)

Jinnai International Student Scholarship (JEES Sponsor-Crowned Scholarship)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 29 tháng 10 năm 2019

Tổ chức cấp học bổng Japan Educational Exchanges and Services (JEES)
Năm được cấp học bổng 2019-2020
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Ngoài Nhật Bản
Khóa đào tạo Thạc sỹ
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về trường học Designated schools
Hạn chế nhận học bổng kép You can get other scholarships.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Major in Japan: Agriculture
Số tiền học bổng (Yên) 80,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 2 years
Số lượng tuyển sinh (dự định) 2
Thời gian tuyển mộ May to July
Thời hạn tuyển mộ Tháng 7

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học