Scholarship for ASEAN Students (Tokio Marine Kagami Memorial Foundation) (Thạc sỹ(1st & 2nd year), Tiến sỹ(1st to 3rd year)) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Scholarship for ASEAN Students (Tokio Marine Kagami Memorial Foundation) (Thạ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Scholarship for ASEAN Students (Tokio Marine Kagami Memorial Foundation)

Scholarship for ASEAN Students (Tokio Marine Kagami Memorial Foundation)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 23 tháng 04 năm 2018

Tổ chức cấp học bổng Tokio Marine Kagami Memorial Foundation
Năm được cấp học bổng 2018-2019
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Thạc sỹ(1st & 2nd year), Tiến sỹ(1st to 3rd year)
Quốc tịch ASEAN countries
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về trường học Please refer to the following remarks.
Giới hạn tuổi tác Master's Program: 30 or less, Doctoral Program: 35 or less.
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Designated schools: University of Tokyo, Tokyo Institute of Technology, Hitotsubashi University, University of Tsukuba, Tokyo University of Foreign Studies, Waseda University, Keio University, Sophia University, Kyoto University, Tohoku University, Osaka University, Nagoya University, Hokkaido University, Kyushu University
Số tiền học bổng (Yên) 180,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) Minimum years required for graduation/completion
Số lượng tuyển sinh (dự định) 5程度 (About 5)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 4/6
Thời gian tuyển mộ Early April to Late April
Thời hạn tuyển mộ Tháng 4

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học