Scholarship for ASEAN Students (Tokio Marine Kagami Memorial Foundation) (Thạc sỹ(1st & 2nd year), Tiến sỹ(1st to 3rd year)) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Scholarship for ASEAN Students (Tokio Marine Kagami Memorial Foundation) (Thạ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Scholarship for ASEAN Students (Tokio Marine Kagami Memorial Foundation)

Scholarship for ASEAN Students (Tokio Marine Kagami Memorial Foundation)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 23 tháng 08 năm 2016

Tổ chức cấp học bổng Tokio Marine Kagami Memorial Foundation
Năm được cấp học bổng 2016-2017
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Thạc sỹ(1st & 2nd year), Tiến sỹ(1st to 3rd year)
Quốc tịch ASEAN countries
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về trường học Tsukuba University, The University of Tokyo, Tokyo Institute of Technology, Hitotsubashi University, Tokyo University of Foreign Studies, Waseda University, Keio University, Sophia University
Giới hạn tuổi tác Master's Program: 30 or less, Doctoral Program:35 or less.
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Số tiền học bổng (Yên) 180,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) Minimum years required for graduation/completion
Số lượng tuyển sinh (dự định) 4-5
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 4/7
Thời gian tuyển mộ 1st to 20th April
Thời hạn tuyển mộ Tháng 4

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học