Scholarship (Sato Yo International Scholarship Foundation) (Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Scholarship (Sato Yo International Scholarship Foundation) (Khoa, Thạc sỹ, Ti...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Scholarship (Sato Yo International Scholarship Foundation)

Scholarship (Sato Yo International Scholarship Foundation)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 24 tháng 10 năm 2019

Tổ chức cấp học bổng Sato Yo International Scholarship Foundation
Năm được cấp học bổng 2019-2020
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ
Quốc tịch Indonesia, Singapore, Philippines, Malaysia, Brunei, Thailand, Viet Nam, Laos, Cambodia, Myanmar, India, Sri Lanka, Maldives, Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Timor-Leste
Tư cách lưu trú College Student
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Must attend a bimonthly cultural exchange meeting in Tokyo
Số tiền học bổng (Yên) Undergraduates: 150,000 yen for a month, Graduate students: 180,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) Maximum 2 years (range of a single degree course)
Số lượng tuyển sinh (dự định) (1)15前後 (about 15)、(2)若干名(a few)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái (1)14/243 (2)7/72
Thời gian tuyển mộ (1) May to August (plan), (2) November to January (plan)
Thời hạn tuyển mộ Tháng 1, Tháng 8

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học