The Iwatani International Scholarships (The Iwatani Naoji Foundation) (Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

The Iwatani International Scholarships (The Iwatani Naoji Foundation) (Thạc s...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > The Iwatani International Scholarships (The Iwatani Naoji Foundation)

The Iwatani International Scholarships (The Iwatani Naoji Foundation)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 12 tháng 10 năm 2021

Tổ chức cấp học bổng The Iwatani Naoji Foundation
Mã bưu điện 104-0028
Địa chỉ Yaesu h+BLDG. 3F, 4-11, Yaesu 2-Chome, Chuo-ku, Tokyo
Điện thoại 03-6225-2400
Fax 03-3231-7070
Địa chỉ E-mail information@iwatani-foundation.or.jp
Năm được cấp học bổng 2020-20
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển trực tiếp tới tổ chức cấp học bổng
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản / Ngoài Nhật Bản
Khóa đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ
Quốc tịch East Asia, Southeast Asia
Tư cách lưu trú College Student
Giới hạn tuổi tác Master's Program: Under 30. Doctoral Program: Under 35. 
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Các điều khác, liên quan tới đăng ký hồ sơ Your major in Japan must be natural science.
You can apply from outside of Japan. You must have ability of Japanese language.
You must be in Japan on and after April 1.
Số tiền học bổng (Yên) 150,000 yen for a month
Khoản được cấp khác Fees for presentation at an academic conferences
Thời gian được cấp (năm) 2 years or less (from April)
Số lượng tuyển sinh (dự định) 15程度 (about 15)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 17/300
Thời gian tuyển mộ 1st to 20th December
Thời hạn tuyển mộ Tháng 12

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học