Kawaguchi Shizu Memorial Scholarship (The Asian Foundation for International Scholarship Interchange) (Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

Kawaguchi Shizu Memorial Scholarship (The Asian Foundation for International ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > Kawaguchi Shizu Memorial Scholarship (The Asian Foundation for International Scholarship Interchange)

Kawaguchi Shizu Memorial Scholarship (The Asian Foundation for International Scholarship Interchange)

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 22 tháng 08 năm 2023

Tổ chức cấp học bổng The Asian Foundation for International Scholarship Interchange
Năm được cấp học bổng 2023-2024
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Khoa, Thạc sỹ, Tiến sỹ
Quốc tịch Asia
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về trường học Consult the international student adviser.
Giới hạn tuổi tác Graduate students: less than 35 years old. Under graduate students: less than 30 years old.
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Số tiền học bổng (Yên) Under graduate, Master course: 60,000 for a month. Doctoral course: 70,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) 1 year
Số lượng tuyển sinh (dự định) 若干名 (A few)
Số lượng trúng tuyển năm ngoái 2/7
Thời gian tuyển mộ December to January
Thời hạn tuyển mộ Tháng 1

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học