The Asahi Glass Foundation (Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Website về thông tin du học JPSS

The Asahi Glass Foundation (Thạc sỹ, Tiến sỹ) | Hướng dẫn tìm học bổng | Webs...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > Hướng dẫn tìm học bổng > The Asahi Glass Foundation

The Asahi Glass Foundation

Ngày cập nhật gần nhất: Ngày 16 tháng 04 năm 2018

Tổ chức cấp học bổng The Asahi Glass Scholarship Foundation
Năm được cấp học bổng 2018-2019
Phương pháp đăng ký dự tuyển Đăng ký dự tuyển thông qua trường học
Địa chỉ thường trú khi đăng ký dự tuyển Nhật Bản
Khóa đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ
Quốc tịch Indonesia, Thailand, China, Korea
Tư cách lưu trú College Student
Chỉ định về trường học 29 designated universties. Consult the international student adviser.
Hạn chế nhận học bổng kép You cannot get another scholarship.
Số tiền học bổng (Yên) 100,000 yen for a month
Thời gian được cấp (năm) For the maximum of 2 years for Master's course and 3 years for Doctoral course
Số lượng tuyển sinh (dự định) 14
Thời gian tuyển mộ March to Mid April
Thời hạn tuyển mộ Tháng 4

« Tìm học bổng Top

Tìm kiếm trường học