Tokyo Employment Service Center for Foreigners... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/01/04 update

Tokyo Employment Service Center for Foreigners... | Tin tức | Website về thôn...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/01/04

Tin tức

2016/01/04 Thông tin về tuyển dụng

Tokyo Employment Service Center for Foreigners
Many seminars (interview, resume, make-up etc) still offered in January, February, and March.
http://goo.gl/IHdU09

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học