<Osaka Employment Service Center for Foreign... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/12/27 update

<Osaka Employment Service Center for Foreign... | Tin tức | Website về...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/12/27

Tin tức

2015/12/27 Thông tin về tuyển dụng

<Osaka Employment Service Center for Foreigners>
Job Guidance Fair for International Students
Jan 21, Feb 18, Mar 17 (Every 3rd Thursday)
*Prior reservation needed

http://goo.gl/lH6A6r

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học