Global LeaderInternship Seminar for Internatio... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/10/27 update

Global LeaderInternship Seminar for Internatio... | Tin tức | Website về thôn...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/10/27

Tin tức

2015/10/27 Thông tin về tuyển dụng

Global Leader
Internship Seminar for International Students in Osaka
Nov 13 (Fri), 2015 13:00-17:00
For international students graduating university / graduate school between April 2016 to March 2017

http://goo.gl/gYCIVh

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học