Job Study Collaboration KansaiInteractive even... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/10/15 update

Job Study Collaboration KansaiInteractive even... | Tin tức | Website về thôn...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/10/15

Tin tức

2015/10/15 Thông tin về tuyển dụng

Job Study Collaboration Kansai
Interactive event between students and companies. This is your chance to have more open and honest discussions with representatives of leading companies, small businesses, and ventures.

http://goo.gl/brVocn
http://goo.gl/7UT4VR

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học