Kyushu University Global 30 Program (Engineering: Undergraduate) [Kyushu University] Global 30 program (Engineer... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/06/18 update

Kyushu University Global 30 Program (Engineering: Undergraduate) [Kyushu Univ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/06/18

Tin tức

2015/06/18 Kyushu University Global 30 Program (Engineering: Undergraduate) Bản tin trường

[Kyushu University] Global 30 program (Engineering) has a wonderful student website, please check it out!
【九州大学】工学部学士課程国際コース(G30)に興味をお持ちの方はぜひ「QUBES」をご覧ください。
http://qubes.kyushu-u.ac.jp/

» Xem thông tin trường Kyushu University Global 30 Program (Engineering: Undergraduate)

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học