Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track ■ 【Đại học Quốc tế Tokyo】Đang nhận hồ sơ tuyể... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/04/21 update

Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track ■ 【Đại học Quốc tế Tokyo】Đang nhận...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/04/21

Tin tức

2015/04/21 Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track Bản tin trường

■ 【Đại học Quốc tế Tokyo】Đang nhận hồ sơ tuyển sinh ! Chương trình học bằng tiếng Anh (E-Track). Nhập học tháng 9 năm 2015.

〇Năm học 2015 Đợt tuyển sinh lần thứ III cho đợt nhập học mùa thu (nhập học tháng 9 năm 2015)
Hạn nộp đơn: ngày 8 tháng 5 năm 2015

Nộp hồ sơ qua Internet
https://tiu.applyjapan.com/

Cần đọc kỹ “Hướng dẫn thủ tục tuyển sinh” trước khi nộp hồ sơ.
http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/asset/docs/application_guideline_2015.pdf

Brochure
http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/asset/docs/etrack_school_Brochure.pdf

» Xem thông tin trường Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học