Meiji Gakuin University Faculty of Sociology and Social Work ■2019年度私費外国人留学生入学試験情報→https://... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/04/07 update

Meiji Gakuin University Faculty of Sociology and Social Work ■2019年度私費外...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/04/07

Tin tức

2015/04/07 Meiji Gakuin University Faculty of Sociology and Social Work Bản tin trường

■Meiji Gakuin University carries out a foreign student examination for foreigners.
For the details, please visit the following Web site.
https://www.meijigakuin.ac.jp/admission/information/list/list_foreigner/
■Only the department of Global and Transcultural Studies,it offers especially application methods.
For the details, please visit the following Web site.
https://www.meijigakuin.ac.jp/admission/information/seido/gts/

» Xem thông tin trường Meiji Gakuin University Faculty of Sociology and Social Work

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học