Job Fair for International Students <Tokyo&g... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/03/01 update

Job Fair for International Students <Tokyo&g... | Tin tức | Websit...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/03/01

Tin tức

2015/03/01 Thông tin về tuyển dụng

Job Fair for International Students <Tokyo>
Mar 14 (Sat) & 15 (Sun), 2015
@ Akihabara UDX
For international students graduating from university or graduate school between April 2015 and March 2016.

http://goo.gl/qqEBwZ

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học