Showa Women's University Humanities and Culture SHOWA WOMEN'S UNIVERSITY1) Visit our last... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/09/22 update

Showa Women's University Humanities and Culture SHOWA WOMEN&#039...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/09/22

Tin tức

2014/09/22 Showa Women's University Humanities and Culture Bản tin trường

SHOWA WOMEN'S UNIVERSITY
1) Visit our last "Open Campus" of the year!
Oct. 4th (sat) 1pm-4pm

2)Pre-application check for "Transfer Entrance Examination"
Those who are willing to apply for the "Transfer Entrance Examination" has to go through a pre-application check by Oct. 24th (fri). Please check the below URL for details (*The website is in Japanese)
http://exam.swu.ac.jp/university/others/ryuhen/

» Xem thông tin trường Showa Women's University Humanities and Culture

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học