Rikkyo University 【立教大学 JASSO日本留学フェア(韓国)参加】 ... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/09/09 update

Rikkyo University 【立教大学 JASSO日本留学フェア(韓国)参加】 ... | Tin t...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/09/09

Tin tức

2014/09/09 Rikkyo University Bản tin trường

【RIKKYO UNIVERSITY AT JAPAN EDUCATION FAIR (KOREA)】
Rikkyo University will be participating in the upcoming Japan Education Fair in Korea.
http://www.jasso.go.jp/study_j/info_fair_korea_2014_e.html

<Busan: booth No. 20>
Saturday, September 13 10:00 a.m.-4:00 p.m.
BEXCO (Busan Exhibition & Convention Center)
http://www.bexco.co.kr/eng/Main.do
55 APEC-ro, Haeundae-gu, Busan, Republic of Korea

<Seoul: booth No. 30>
Sunday, September 14 11:00 a.m.- 5:00 p.m.
SETEC (Seoul Trade Exhibition Center)
http://setec.or.kr/main.do
3104, Nambusunhwan-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

If you are interested in studying at Rikkyo University, please come and visit our booth!

» Xem thông tin trường Rikkyo University

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học