<Aichi Pref.>Nagoya Employment Service Ce... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/01/25 update

<Aichi Pref.>Nagoya Employment Service Ce... | Tin tức | Websit...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/01/25

Tin tức

2014/01/25 Thông tin về tuyển dụng

<Aichi Pref.>Nagoya Employment Service Center for Foreigners holds an employment guidance seminar once every month.

Next dates: Feb 12 (Wed), Mar 12 (Wed)

http://aichi-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/ryugakusei.html#gaidannsu

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học