Kwansei Gakuin University 2024年度外国人留学生入学試験(第Ⅱ期)出願受付開始... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2023/11/15 update

Kwansei Gakuin University 2024年度外国人留学生入学試験(第Ⅱ期)出願受付開始......

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2023/11/15

Tin tức

2023/11/15 Kwansei Gakuin University Bản tin trường

Applications for the International Students Entrance Examination Phase Ⅱ for the 2024 academic year are now open.

Kwansei Gakuin University is now accepting applications for the International Students Entrance Examination Phase Ⅱ for the 2024 academic year
We look forward to receiving your applications!
For details, please refer to the Entrance Examination Guidelines for International Students 2024
https://ciec.kwansei.ac.jp/page/examination-department.html
[Admission Guidelines for International Students for the 2024 Academic Year].
https://ciec.kwansei.ac.jp/upload/47a6968cbcf8806384a848edee6add37a3d7525e.pdf


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Applicable Departments]
・Law and Politics・International Studies・Policy Studies
・Science・Engineering・Biological and Environmental Sciences
[Application Period]
November 15, 2023 (Wed) 9:00 -November 24, 2023 (Fri) 23:00
*Documents must arrive by November 24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

【Contact】
Center for International Education and Cooperation, Kwansei Gakuin University
e-mail: intl-admissions@kwansei.ac.jp
Kwansei Gakuin University Website
https://www.kwansei.ac.jp/index.html

» Xem thông tin trường Kwansei Gakuin University

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học