Osaka University Application forms of Osaka University Internati... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2013/12/24 update

Osaka University Application forms of Osaka University Internati... | Tin tứ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2013/12/24

Tin tức

2013/12/24 Osaka University Bản tin trường

Application forms of Osaka University International College for 2014 entrants are available to download!

1. Application Guidelines:
For Chemistry-Biology Combined Major Program (CBCMP), please visit http://www.icou.osaka-u.ac.jp/cbcmp/your-application/

For Human Sciences All-English Undergraduate Degree Program (HS), please visit http://g30.hus.osaka-u.ac.jp/news/2013/07/application-guidelines-2014.html

2. Application Forms:
For CBCMP, please visit http://www.icou.osaka-u.ac.jp/cbcmp/your-application/

For HS, please visit http://g30.hus.osaka-u.ac.jp/news/2013/07/application-guidelines-2014.html

» Xem thông tin trường Osaka University

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học