[Kanagawa]2.19 KANAGAWA CAREER EXPO 2014A gre... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/01/12 update

[Kanagawa]2.19 KANAGAWA CAREER EXPO 2014A gre... | Tin tức | Website về thông...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/01/12

Tin tức

2014/01/12 Thông tin về tuyển dụng

[Kanagawa]2.19 KANAGAWA CAREER EXPO 2014

A great opportunity to meet recruiters from a wide range of excellent companies in Kanagawa looking to connect with students and careers.

http://www.ryugakusei-job.com/index.html

Date: Feb 19, 2014 (Wed)
Venue: Shin-Toshi Hall

http://www.ryugakusei-job.com/index.html

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học