Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track Tokyo International University 【E-Track Admiss... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2013/12/19 update

Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track Tokyo International University 【E-T...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2013/12/19

Tin tức

2013/12/19 Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track Bản tin trường

Tokyo International University 【E-Track Admissions Information】

E-track Admissions for April and September are going to be open on following dates:

〇April 2014 Enrollment (only for applicants residing in Japan)
 February 14th (Fri) – February 28th (Fri), 2014

〇September 2014 Enrollment (for all applicants: both residing in and outside Japan)
 February 7th (Fri) – February 21st (Fri), 2014

Please read the Application Guideline carefully before you apply.

Online application https://tiu.applyjapan.com/
Application Guideline http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/admission/TIU_Application_2014.pdf

【JAPAN EXPO in Thailand 2014】
Tokyo International University will have booths at JAPAN EXPO in Thailand 2014.
We are looking forward to seeing you!
January 26th (Sat) & 27th (Sun) 11:00-19:00
Royal Paragon Hall 5th Floor Siam Paragon, Bangkok, Thailand

» Xem thông tin trường Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học