JASSO "Job Hunting Guide for International... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2013/12/26 update

JASSO "Job Hunting Guide for International... | Tin tức | Website về...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2013/12/26

Tin tức

2013/12/26 Thông tin về tuyển dụng

JASSO "Job Hunting Guide for International Students" - other languages available for download.

http://www.jasso.go.jp/job/guide_e.html

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học