[Tokyo]12.21 TOP CAREER 2015 ENGINEERRecruiti... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2013/12/07 update

[Tokyo]12.21 TOP CAREER 2015 ENGINEERRecruiti... | Tin tức | Website về thông...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2013/12/07

Tin tức

2013/12/07 Thông tin về tuyển dụng

[Tokyo]12.21 TOP CAREER 2015 ENGINEER

Recruiting event exclusively for international students majoring in Engineer or Science,
"TOP CAREER 2015 ENGINEER" will be held on Dec 21 (Sat).

http://www.topcareer.jp/2015/event/detail.html?event_id=0006


[Date]
December 21st(Sat) 13:00~18:00

[Venue]
Square Kojimachi
(nearest station:JR Yotsuya St.)


http://www.topcareer.jp/2015/event/detail.html?event_id=0006

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học