[Tokyo]Spring Internship Information for intern... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2013/12/04 update

[Tokyo]Spring Internship Information for intern... | Tin tức | Website về thô...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2013/12/04

Tin tức

2013/12/04 Thông tin về tuyển dụng

[Tokyo]Spring Internship Information for international students

Tokyo Employment Service Center for Foreigners is accepting application for the internship program offered for Spring 2014.

http://osaka-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/home/news_topics/ryugakusei/_97995.html

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học