Nagoya University Prof. Akasaki, a honory professor of Naogya Uni... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2013/11/21 update

Nagoya University Prof. Akasaki, a honory professor of Naogya Uni... | Tin t...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2013/11/21

Tin tức

2013/11/21 Nagoya University Bản tin trường

Prof. Akasaki, a honory professor of Naogya University and Prof. Amano, currently a professor of Nagoya University, won Nobel Prize in Physics for the invention of blue light-emitting diodes.

» Xem thông tin trường Nagoya University

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học