Nagoya University Engineering 名古屋大学は、平成25年度「研究大学強化促進事業... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2013/10/10 update

Nagoya University Engineering 名古屋大学は、平成25年度「研究大学強化促進事業....

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2013/10/10

Tin tức

2013/10/10 Nagoya University Engineering Bản tin trường

名古屋大学は、平成25年度「研究大学強化促進事業」の支援対象機関に採択され、支援対象となった22機関のうち、トップ4に選ばれました。

» Xem thông tin trường Nagoya University Engineering

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học