Smartphone and Tablet Terminal Apps for Student... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2013/08/27 update

Smartphone and Tablet Terminal Apps for Student... | Tin tức | Website về thô...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2013/08/27

Tin tức

2013/08/27 Thông tin có ích

Smartphone and Tablet Terminal Apps for Student Guide to Japan (English) Released!

"Student Guide to Japan" is an essential book for international students planning to study in Japan.
The smartphone and tablet terminal apps for the simplified English version of Student Guide to Japan have been released. Download and use them for free!

http://www.jasso.go.jp/study_j/sgapps_e.html

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học