[Tokyo]8.24 TIEC (Tokyo International Exchange ... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2013/08/21 update

[Tokyo]8.24 TIEC (Tokyo International Exchange ... | Tin tức | Website về thô...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2013/08/21

Tin tức

2013/08/21 Sự kiện

[Tokyo]8.24 TIEC (Tokyo International Exchange Center) Festival 2013

On Aug. 24, an international festival is held to promote exchanges between international students/researchers and local residents.
http://www.jasso.go.jp/tiec/festival13_e.html


Date and Time:
Saturday, August 24, 2013 From 11:00am to 9:00pm

Venue:
Tokyo International Exchange Center

Address:
Tokyo Academic Park, 2-2-1 Aomi, Koto-ku, Tokyo

Access:
3 minutes walk from "Fune-no-Kagakukan" station on "Yurikamome" line
15 minutes walk from "Tokyo Teleport" station on "Rinkai" line
http://www.jasso.go.jp/tiec/map_e.html

Participants:
TIEC Residents and general

Admission:
Free

http://www.jasso.go.jp/tiec/festival13_e.html

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học