Sophia University SPSF(Sophia Program for Sustainable Futures) Sophia Program for Sustainable Futures - New En... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2019/10/23 update

Sophia University SPSF(Sophia Program for Sustainable Futures) Sophia Progr...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2019/10/23

Tin tức

2019/10/23 Sophia University SPSF(Sophia Program for Sustainable Futures) Bản tin trường

Sophia Program for Sustainable Futures - New English-taught undergraduate program has started!

Bachelor's degrees in seven fields of study:
Journalism, Education, Sociology, Economics, Management, International Relations, and Area Studies

Program video: https://www.youtube.com/watch?v=V8rJrSaVKsA&feature=youtu.be

» Xem thông tin trường Sophia University SPSF(Sophia Program for Sustainable Futures)

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học