[Tokyo]8.31 The 15th Asian Human Resource Emplo... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2013/08/14 update

[Tokyo]8.31 The 15th Asian Human Resource Emplo... | Tin tức | Website về thô...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2013/08/14

Tin tức

2013/08/14 Thông tin về tuyển dụng

[Tokyo]8.31 The 15th Asian Human Resource Employment/Job Change Guidance

An employment guidance meeting for international students seeking a position in Asia is held at Tokyo Big Sight.

Time and Date:
10:30 to 16:30, Aug. 31 (Sat.)

http://asiajobfair.net/b-top.html

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học