Trường Đại học Musashino Ngành Toàn cầu <入試><留学生><大学院><修士課程Ⅰ期/博士... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2019/08/30 update

Trường Đại học Musashino Ngành Toàn cầu <入試><留学生><大学院><修士課...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2019/08/30

Tin tức

2019/08/30 Trường Đại học Musashino Ngành Toàn cầu Bản tin trường

<入試><留学生><大学院><修士課程Ⅰ期/博士後期課程Ⅰ期>

「2020年度 大学院 修士課程Ⅰ期/博士後期課程Ⅰ期の出願受付を開始しました」

武蔵野大学 大学院、修士課程Ⅰ期/博士後期課程Ⅰ期の出願要項を公開しました。

出願期間/2019/8/19(月)~9/7(土)※郵送・消印有効
試験日/2019年9月22日(日)
入学時期/2020年4月

出願条件として以下の日本語能力が必要です
・日本語能力試験N1(1級)合格:点数も合わせて提出すること
・日本留学試験:日本語(記述除く)220点以上
・中国国家教育部主催日本語専攻8級試験合格
・BJT[Business Japanese Proficiency Test]530点以上
・J-TEST 準B級以上
※仏教学研究科は上記の日本語能力を取得していることが望ましいとしています

対象研究科/修士課程
【文学研究科】日本文学専攻【言語文化研究科】言語文化専攻 言語文化コース,ビジネス日本語コース【法学研究科】ビジネス法務専攻,【政治経済学研究科】政治経済学専攻,【経営学研究科】会計学専攻【人間社会研究科】人間学専攻 臨床心理コース,人間学専攻 人間行動学コース,実践福祉学専攻【仏教学研究科】仏教学専攻【環境学研究科】環境マネジメント専攻【工学研究科】数理工学専攻,建築デザイン専攻【教育学研究科】教育学専攻

対象研究科/博士課程
【文学研究科】日本文学専攻【言語文化研究科】言語文化専攻【政治経済学研究科】政治経済学専攻 政治学コース,経済学コース【人間社会研究科】人間学専攻【仏教学研究科】仏教学専攻【環境学研究科】環境システム専攻

-インターネット出願はこちら-
https://www.musashino-u.ac.jp/admission/graduate_school/net.html

-詳細は入学試験要項を御確認下さい。-
https://www.musashino-u.ac.jp/admission/download/graduate_school.html


-武蔵野大学ホームページ-
https://www.musashino-u.ac.jp/

皆様のご出願をお待ちしております!!

» Xem thông tin trường Trường Đại học Musashino Ngành Toàn cầu

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học