New message videos uploaded: International stud... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2013/08/07 update

New message videos uploaded: International stud... | Tin tức | Website về thô...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2013/08/07

Tin tức

2013/08/07 Thông tin có ích

New message videos uploaded: International students at Meiji University

・Mr. PRAPHONPHAN TRIPOOM
・Ms. PHORNPRAPHA JIRAPA

We have just interviewed with two students.
Meet and listen to them!

▼Click here for more messages from experienced international students.

http://www.jpss.jp/ja/movie/  (Japanese)
http://www.jpss.jp/en/movie/   (English)
http://www.jpss.jp/ko/movie/   (한국어)
http://www.jpss.jp/zh-cn/movie/  (中文(简体字))
http://www.jpss.jp/zh-tw/movie/ (中文(繁體字))

Meiji University
http://www.meiji.ac.jp
http://www.jpss.jp/ja/grad/533/

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học