Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track 【TIU joins the following Japan Education Fair... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2013/08/06 update

Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track 【TIU joins the following Japan Edu...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2013/08/06

Tin tức

2013/08/06 Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track Bản tin trường

【TIU joins the following Japan Education Fair in 2013】

Oct 27 (Sun) Jakarta, Indonesia
Nov 2 (Sat) & 3 (Sun) Beijing, China
Nov 9 (Sat) & 10 (Sun) Shanghai, China
Dec 7 (Sat) & 8 (Sun) Kuala Lumpur, Malaysia

» Xem thông tin trường Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học