[Korea]9.7-8 Japan Education Fair 2013http://... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2013/08/05 update

[Korea]9.7-8 Japan Education Fair 2013http://... | Tin tức | Website về thông...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2013/08/05

Tin tức

2013/08/05 Sự kiện

[Korea]9.7-8 Japan Education Fair 2013

http://www.jasso.go.jp/study_j/info_fair_korea_2013_e.html

Venue, and Dates
(1) Busan
BEXCO (Busan Exhibition & Convention Center)
( #55 APEC-ro, Haeundae-gu, Busan, Republic of Korea )
September 7 (Sat.) 2013 9:45-16:00

(2) Seoul
SETEC (Seoul Trade Exhibition Center)
( 3104, Nambusunhwan-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea)
September 8 (Sun.) 2013 10:45-17:00


Audience
High school and university students wishing to study in Japan, and educational administrators

http://www.jasso.go.jp/study_j/info_fair_korea_2013_e.html

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học