Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track Tokyo International University will have booths... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2013/07/13 update

Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track Tokyo International University will ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2013/07/13

Tin tức

2013/07/13 Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track Bản tin trường

Tokyo International University will have booths at Japan Education Fairs in Taipei, Taiwan.
We are looking forward to seeing you!
Dates: July 21 (Sun.), 2013
Time: 10:45-17:00
Venue: Taipei World Trade Center

【TIU join the following Japan Education Fair in 2013】

Aug 17 (Sat) Hong Kong, China
Sep 1 (Sun) Bangkok, Thailand
Sep 7 (Sat) Busan, South Korea
Sep 8 (Sun) Seoul, South Korea
Oct 27 (Sun) Jakarta, Indonesia
Nov 2 (Sat) & 3 (Sun) Beijing, China
Nov 9 (Sat) & 10 (Sun) Shanghai, China
Dec 7 (Sat) & 8 (Sun) Kuala Lumpur, Malaysia

» Xem thông tin trường Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học