Tokyo International University English Track Program 【東京国際大学】English Track Program 2019年度... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2018/08/28 update

Tokyo International University English Track Program 【東京国際大学】English ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2018/08/28

Tin tức

2018/08/28 Tokyo International University English Track Program Bản tin trường

~ Tokyo International University ~
[English Track Program – Spring 2019 (April) Intake - Freshman]

The Online Application will open on September the 12th.
Application Period: September 12th – October 3rd (5:00 PM UTC+9)

Degrees (B.A. 4 years)
- Business Economics
- International Relations

The Application Guideline can be found here:
https://www.tiu.ac.jp/etrack/info/docs/application_guideline_2019.pdf

Please contact TIU (e-mail: etrack@tiu.ac.jp) if you have any questions.

» Xem thông tin trường Tokyo International University English Track Program

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học