[Hong Kong]8.17 Japan Education Seminar 2013h... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2013/07/18 update

[Hong Kong]8.17 Japan Education Seminar 2013h... | Tin tức | Website về thông...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2013/07/18

Tin tức

2013/07/18 Sự kiện

[Hong Kong]8.17 Japan Education Seminar 2013

http://www.jasso.go.jp/study_j/info_fair_hongkong_2013_e.html

- City
Hong Kong

- Date
August 17 (Sat.), 2013.

- Venue
School of Continuing and Professional Studies (CUSCS), The Chinese University of Hong Kong
(Unit A, 1/F, Bank of America Tower, 12 Harcourt Road, Central, Hong Kong)

- Audience
High school and university students wishing to study in Japan, and educational administrators.

- Program (Tentative)
(1) Orientation on study in Japan
(2) Presentation on Japanese Government Scholarships
(3) Presentation on EJU
(4) Presentation by participating schools
(5) Presentation on study experience by former Hong Kong students in Japan
(6) Questions and answers session
(7) Individual consultation

http://www.jasso.go.jp/study_j/info_fair_hongkong_2013_e.html

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học