Niigata University of Health and Welfare 新潟医療福祉大学の英語ウェブサイトが外国人留学... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2018/08/08 update

Niigata University of Health and Welfare 新潟医療福祉大学の英語ウェブサイト...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2018/08/08

Tin tức

2018/08/08 Niigata University of Health and Welfare Bản tin trường

Niigata University of Health and Welfare English website is now redesigned to be more international students-friendly!!
Check our website for admissions, scholarship information.

https://en.nuhw.ac.jp

» Xem thông tin trường Niigata University of Health and Welfare

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học