The Tokyo Metropolitan Government's Labor ... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2017/09/09 update

The Tokyo Metropolitan Government's Labor ... | Tin tức | Website về...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2017/09/09

Tin tức

2017/09/09 Thông tin về tuyển dụng

The Tokyo Metropolitan Government's Labor Consultation Service for Foreign Workers offered in English and Chinese

https://goo.gl/rmv8fk

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học