It's next week!!Tokyo Employment Service ... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/10/04 update

It's next week!!Tokyo Employment Service ... | Tin tức | Website về ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/10/04

Tin tức

2016/10/04 Thông tin về tuyển dụng

It's next week!!
Tokyo Employment Service Center for Foreigners
Job Fair for International Students
Oct 12 (Wed) - 14 (Fri), 2016
@Tokyo Employment Service Center for Foreigners

https://goo.gl/8CgnVg

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học